Monthly Revenue

38.6%

Profit Margin

from sales in this segment

अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानको हिस्सा बढ्न सकिरहेको छैन । यसो हुनुमा सरकारी नीति दोषी हो कि अन्य अरु नै कारणहरु छन् ?

Total number of company

345

Last Month 245

Total Number of Users

678

Last Month 245

Active Company

28

Last Month 20

Inactive company

15

Last Month 9

Recent Activities

Payment Verification Request
100
Subscription expired in last 7 days
190
Renewed in last 7 Days
15
New company Registered in last 7 Days
99